Paleis Het Loo 2021

Paleis Het Loo 2021

De komende jaren zal een verbouwing en een grote ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo (Apeldoorn) worden gerealiseerd. In opdracht van Lievense Ingenieursbureau heeft ABO-Geomet het grondonderzoek uitgevoerd en wordt het ontwerp van de bouwput en fundering uitgewerkt. Vervormingsberekeningen met Plaxis vormen hier een onderdeel van. De uitbreiding zal worden gerealiseerd op het voorplein, de Bassecour. De bovenkant van de constructieve vloer bevindt zich op ruim acht meter onder maaiveld en op vier plaatsen komen aansluitingen met stijgpunten die zich volledig onder het bestaande gebouw bevinden.

Op de bouwlocatie bevindt zich een schuin waterkerend schot in de ondergrond dat is ontstaan door opstuwing van bodemlagen in de ijstijd. Bij de uitvoering van het grondonderzoek werd hier veel aandacht aan besteed.

Enkele onderdelen van het veldwerk zijn door onze zusterbedrijven Geosonda België en ABO-ERG uit Frankrijk verricht. Het betreft dilatometerproeven en een pressiometerproef, voor in-situ stijfheidsbepaling van de grond. Daarnaast is een laboratoriumonderzoek uitgevoerd met onder andere triaxiaalproeven.