Milieuconsult

Afgelopen juni hebben wij de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een funderingsinspectie voor poptempel Paradiso. Paradiso is gevestigd in het voormalige verenigingsgebouw uit 1879 van het kerkgenootschap De Vrije Gemeente, dat is ontworpen door de architect G.B. Salm. Begin 1968 is Paradiso opgericht en kreeg al snel...

Asbestcement verliest door de invloed van jarenlange blootstelling aan het milieu en het weer zijn aanvankelijke eigenschap om gevaarlijke asbestvezels vast te houden in de cementmatrix. Er treedt verwering op van het asbestcement. De verweerde oppervlakte is niet meer waterdicht en blijft vochtig doordat in...

Sinds 1 januari 2018 wordt vanuit Alphen a/d Rijn naast geotechnisch veldwerk en advies ook milieuhygiënisch veldwerk en advies verleend. Projectmanager voor het milieuhygiënische bodemadvies en -veldwerk is Dennis Bijl. Onze diensten bestaan o.a. uit: Nul-/eindsituatiebodemonderzoek van (bedrijfs-)terreinen i.k.v. omgevingsvergunning of activiteitenbesluit; Historisch, verkennend en nader bodemonderzoek; ...

De komende jaren zal een verbouwing en een grote ondergrondse uitbreiding van museum Paleis Het Loo (Apeldoorn) worden gerealiseerd. In opdracht van Lievense Ingenieursbureau heeft ABO-Geomet het grondonderzoek uitgevoerd en wordt het ontwerp van de bouwput en fundering uitgewerkt. Vervormingsberekeningen met Plaxis vormen hier een...