Heitoezicht

Contacteer
ons

Hakan Korkmaz

Expert Field Operator

heitoezicht@geomet.nl

 

Peter Schoppen

General Business Unit Manager

schoppen@geomet.nl

Heitoezicht

Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging speelt in de bouw een belangrijke rol. ABO-Geomet verleent diensten gericht op de controle van de kwaliteit van paalfunderingen. Ervaren heiopzichters houden, conform de CUR aanbeveling 114, gedurende de installatie van palen toezicht en adviseren de opdrachtgever constructeur/aannemer tijdens de werken. Desgewenst kan de kwaliteit van geïnstalleerde palen akoestisch gecontroleerd worden en kunnen trillingsmetingen, statische of (semi-)dynamische proefbelastingen worden uitgevoerd. De kwaliteitscontrole van alle activiteiten is in handen van eigen geotechnische adviseurs.

Voor een offerte aanvraag kunt u contact opnemen met heitoezicht@geomet.nl

Gerelateerde referenties

Woops! Niks gevonden.