Diensten

Geotechnische adviezen

Geotechniek is hét metier van Geomet. Steunend op ervaren ingenieurs, ambitieuze jonge ingenieurs en uitgebreide vakkennis gaan we geen enkele geotechnische uitdaging uit de weg.

Funderingsonderzoeken

ABO Geomet kan een funderingsinspectie verzorgen indien u bijvoorbeeld gaat verbouwen, aan- of verkoop van een gebouw of een verzakking is opgetreden. Het onderzoek zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de KCAF  en de F3O-richtlijn .

Akoustisch doormeten

ABO-Geomet verricht al jaren door heel Nederland en Belgie zogenaamde Pile Integrity Tests oftewel ‘Hamertje Tik’ testen uit. De test is vooral bedoeld voor het vaststellen van “defecten” in de paal zoals bijv.  insnoeringen, verdikkingen, breuken en andere onvolkomenheden.

Heitoezicht

ABO Geomet  verleent diensten gericht op de controle van de kwaliteit van paalfunderingen. Ervaren heiopzichters houden, conform de CUR aanbeveling 114, gedurende de installatie van palen toezicht en adviseren de opdrachtgever constructeur/aannemer tijdens de werken.

Monitoring

ABO-Geomet kan diverse vormen van monitoring uitvoeren en begeleiden. Dit  Een groot deel van de monitoring uitgevoerd door ons zusterbedrijf Geosonda en wordt dan ter beoordeling voorgelegd aan de adviesafdeling.

Een milieuattest of vergunning nodig voor uw project? Vraag het hier online aan!