Funderingsonderzoeken

Contacteer
ons

Peter Schoppen

General Business Unit Manager

schoppen@geomet.nl

Funderingsonderzoeken/inspecties

De afgelopen jaren zijn er verschillende mediaberichten aangaande funderingsproblemen. Vooral zijn er grote zorgen over houten paalfunderingen en het veranderende klimaat. ABO-Geomet kan een inspectie verzorgen indien u bijvoorbeeld gaat verbouwen, bij aan- of verkoop van een gebouw of wanneer er een verzakking is opgetreden. Het onderzoek zal plaatsvinden conform de richtlijnen van de KCAF  en aan de hand van de F3O-richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”.

Een standaard onderzoek is opgedeeld in stappen, welke onderstaand zijn aangegeven.

  • stap 1 “bureaustudie, visuele controle panden en (landmeetkundige) metingen”
  • stap 2a “uitvoeren funderingsinspectie, inclusief vaststellen houtsterkte”
  • stap 2b “houtmonstername en laboratoriumonderzoek houtmonster”
  • stap 3a “toetsing draagkracht fundering”, geotechnisch
  • stap 3b “toetsing draagkracht fundering”, constructief

Voor een offerte of nadere info kunt u een mail sturen naar funderingsonderzoek

Gerelateerde referenties

Parkeergarage Rotterdam

De parkeergarage aan de Terwenakker, achter de Boompjes in Rotterdam, valt op door zijn bijzondere afmetingen. Op een plek met relatief weinig ruimte ...