Koppelpalen Amsterdam

Geotechnische adviezen

Koppelpalen Amsterdam

In opdracht van AM heeft Geomet een ontwerp gemaakt voor de fundering van woontoren 1 Overhoeks te Amsterdam-Noord. De belastingen van het gebouw waren dusdanig dat een fundering op de 3e zandlaag nodig was. Geomet heeft op voorstel van BAM Engineering een bijzondere funderingsoplossing uitgewerkt, namelijk gekoppelde prefab betonpalen met een lengte van 63,5 meter. De productie en installatie van deze palen zijn uitgevoerd door Voorbij Funderingstechnieken. Koppelpalen werden eerder toegepast, maar deze lengte is voor Nederland uniek.

Voor de naast het Amstelstation gelegen Amstel Tower (foto) heeft Geomet in opdracht van Provast, samen met IMd Raadgevend Ingenieurs, een tweede fundering op koppelpalen ontworpen. De benodigde paallengte was hier 52 meter. Specifiek voor dit project waren palenrijen vierkant 500 mm met een kortste h.o.h. afstand van 850 mm. Dit is uitvoerbaar gemaakt door de palen onder een lichte schoorstand te heien en voor te boren.

Koppelpalen leveren ten opzichte van alternatieven zoals stalen schroefpalen met groutinjectie of grote diameter boorpalen een grote kostenbesparing op. Daarnaast is sprake van een aanzienlijke reductie van grondstoffen en CO2-emissie, omdat relatief weinig staal nodig is voor de productie.

Bij het heien van de koppelpalen door de Amsterdamse Eem-kleilaag doet zich een specifiek fenomeen voor, namelijk horizontaal verloop bij een deel van de palen. Daarom is bij alle palen een inclinometing uitgevoerd. Door optimalisaties in het paalontwerp, voorboren, heivolgorde en tussentijds aanpassen van paalposities en schoorstand konden de risico’s zo laag mogelijk worden gehouden.

Geomet heeft voor beide projecten het grondonderzoek uitgevoerd, bestaande uit spoelsonderingen tot maximaal 80 meter diepte. Ook werden heitoezicht en trillingsmetingen uitgevoerd. Onze kennis van zowel ontwerp als uitvoering kon hierbij optimaal worden gecombineerd en hebben geleid tot een uitstekend eindresultaat bij beide projecten.