Arescot, van pleisterplaats langs de Demer tot parel van het Hageland!

Arescot, van pleisterplaats langs de Demer tot parel van het Hageland!

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwbouwproject langs de Martelarenstraat door bouwbedrijf Kolmont, werd er een archeologisch onderzoek uitgevoerd door de archeologen van ABO nv.

De resultaten van het archeologisch onderzoek zullen worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum van Aarschot van 11 januari tot 23 februari 2020.

De archeologen troffen op de locatie van het voormalige “Haute Couture Harry’s, daar waar de middeleeuwse stad langs de Demer ontstaan is, onder andere de resten aan van een 13de eeuws erf. Op het erf bevonden zich verschillende waterputten en afvalkuilen met leerbewerkingsafval. Het betrof voornamelijk resten van schoenen.

De tentoonstelling behandelt tevens de bouwhistorische geschiedenis van deze locatie, waar in de 19de eeuw bierbrouwerij J. Borrens gevestigd was. De bierbrouwers hebben in het verleden immers net als de middeleeuwse schoenlappers gebruik kunnen maken van de het schoon water uit de Demer.