Milieu

Voor haar milieuopdrachten werkt Geomet nauw samen met ABO Milieuconsult. ABO-Milieuconsult BV is een multidisciplinair adviesbureau op het vlak van bodem en milieu. Een team vanĀ ervaren medewerkers staat ter beschikking met een oplossingsgerichte aanpak voor alle bodem- en milieudossiers.