Geotechniek

Geotechniek is hét metier van Geomet. Steunend op ervaren ingenieurs en vakkennis gaan we geen uitdaging uit de weg.  De werkzaamheden variëren van grondonderzoek tot complexe bouwputadviezen en van trillingsmetingen tot deskundigenonderzoek. Geomet verleent advies bij alles wat zich op bouwtechnisch vlak in en op de grond afspeelt.

Onze dienstverlening omvat hoofdzakelijk de volgende elementen:

 • Geotechnische onderzoeken op land en water
 • Funderingsadviezen
 • Grondverbeteringen
 • Bouwputadviezen
 • Bemalingsadviezen
 • Zettingsprognoses
 • Stabiliteitsberekeningen
 • Dijk- en wegaanleg
 • Plaxisberekingen
 • Damwandadviezen
 • Renovatie funderingen
 • Trillingsprognoses en metingen (funderingscontrole)
 • Haalbaarheidsstudies
 • Funderingsinspecties
 • Second opinion
 • Deskundigenonderzoek

 

FUNDERINGSCONTROLE

De afdeling funderingscontrole verleent diensten gericht op de controle van de kwaliteit van paalfunderingen. Ervaren heiopzichters houden gedurende de installatie van palen toezicht en adviseren de opdrachtgever / aannemer tijdens de werken.  Desgewenst kan de kwaliteit van geïnstalleerde palen akoestisch gecontroleerd worden en kunnen trillingsmetingen, statische of (semi-)dynamische proefbelastingen worden uitgevoerd. De kwaliteitscontrole van alle activiteiten is in handen van eigen geotechnische adviseurs. Nadere informatie en aanvragen via funderingscontrole@geomet.nl .

SONDEERWAGENS

Voor de uitvoering van diverse sonderingen werkt Geomet  nauw samen met zusterbedrijf Geosonda. Door het onderling vertrouwen en het gebruik van up-to-date materieel bent u als klant verzekerd van een stipte opvolging en kwalitatief uitgevoerde opdrachten.