Besmetting door asbestcementdaken!

Besmetting door asbestcementdaken!

Asbestcement verliest door de invloed van jarenlange blootstelling aan het milieu en het weer zijn aanvankelijke eigenschap om gevaarlijke asbestvezels vast te houden in de cementmatrix. Er treedt verwering op van het asbestcement. De verweerde oppervlakte is niet meer waterdicht en blijft vochtig doordat in de talloze holtes water achterblijft. Dit resulteert in een vochtige groeibodem voor onder andere (korst)mossen. Deze op zich onschadelijke begroeiing wordt door de meeste mensen als niet-esthetisch en lelijk ervaren. Het onzorgvuldig verwijderen van deze (korst)mossen (ontmossing) kan leiden tot een ernstige asbestbesmetting. Bijvoorbeeld door het gebruik van hogedrukreinigers of chemische producten kunnen grote hoeveelheden asbestvezels vrijkomen.

In de onmiddellijke omgeving van met hogedrukreinigers ontmoste daken worden vaak hoge concentraties aan vrije, inadembare asbestvezels waargenomen. Als men de verwijderde (korst)mossen onder de microscoop bekijkt, lijkt dit meer op spuitasbest dan op hechtgebonden asbesthoudend materiaal. De vorm waarin het asbest zich bevindt, is mogelijk nog meer contaminerend dan spuitasbest, aangezien er geen bindmiddel of lijm meer aanwezig is. Asbestcementdaken waarop zich (korst)mos bevindt zou men niet mogen beroeren. Integendeel, het zijn immers deze natuurlijke (korst)mossen die de asbestplaten behoeden voor nog verdere verwering.Indien (korst)mossen spontaan van een dak loskomen, duidt dit op sterk verweerde dakplaten. Korstmossen die van het dak vallen dienen als asbestafval te worden beschouwd, omdat er zich tussen de wortels van deze (korst)mossen massaal asbestvezels kunnen bevinden.

Goede raad is… NIET ontmossen