ABO erkend door Tracimat

ABO erkend door Tracimat

Tracimat is een sloopbeheerorganisatie die is opgericht om het sloopproces te attesteren via een traceerbaarheidssysteem. Tracimat garandeert dat selectief ingezameld bouw- en sloopafval kan aanvaard worden bij een verwerker als laagmilieurisico-profiel (LMRP) en levert hiervoor een sloopattest af. Puin dat daarentegen aangeleverd zal worden bij een breker zonder sloopattest zal als hoogmilieurisico-profiel (HMRP) worden aanzien en zal daardoor een hogere verwerkingskost hebben.

Sinds kort is ABO door Tracimat erkend voor het opstellen van sloopopvolgingsplannen in het kader van infrastructuurwerken. Als aangesloten deskundige kunnen wij voor de bouwheer een sloopopvolgingsplan opstellen. In het sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Tevens bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Deze erkenning sluit aan bij het opstellen van asbest- en sloopinventarissen die we al uitvoerden binnen de ABO-Group.