DE 10.000e OPDRACHT !!

 

Op 30 augustus 2006 heeft Constructie en Adviesbureau Steens uit Zoetermeer ons de 10.000e  adviesopdracht gegund.  Hoewel opdrachtgevers ons inmiddels bijna twintigduizend maal (incl. de aanvullende adviesopdrachten en de separaat genoteerde opdrachten voor andere activiteiten) hun vertrouwen hebben geschonken, staan wij even stil bij het uitgeven van opdr.nr. AA010000 omdat bodemonderzoek en advies onze kernactiviteit is.

Terwijl wij nog volop aan het proefdraaien waren met onze eerste sondeerrups, ging in augustus 1987 de vlag uit toen wij op één middag de eerste twee opdrachten konden noteren.  De twee medewerkers die op dat moment binnen waren kregen tegelijkertijd een telefonische opdrachtbevestiging en zijn het er nooit over eens geworden wie de allereerste opdrachtgever was : de NAM uit Assen of Bureau Ramil uit Vlaardingen.  De vreugde was er niet minder om : Geomet (toen nog Joustra Geomet) was van start !!

Met wat kunst-en-vliegwerk werden 8 sonderingen en enkele handboringen uitgevoerd die de basis vormden voor de eerste adviezen.   Andere opdrachtgevers van het eerste uur waren o.a. Meijer – Sassenheim, Intervam – Rijswijk, Hopman – Zoetermeer, Jos Jansen – Rijpwetering, Piet Onderwater – Rijnsburg, D3BN – Den Haag, Steens (toen al !) – Zoetermeer, Van Eck – Voorburg, Vroom Heiwerken - Oosthuizen en Ballast Nedam – Amstelveen.

Sindsdien hebben wij ons gestaag ontwikkeld en zijn we sterker dan ooit uit de moeilijke periodes gekomen die ook wij gekend hebben. Geotechnisch bodemonderzoek en advies vormen nog steeds onze speerpunten. Onze rol bij het tot stand komen van een project heeft zich echter ontwikkeld van “bepaler van inheidieptes van palen” tot aanspreekpunt voor alle  geotechnische aspecten die zich voor kunnen doen vanaf de keuze van een bouwplaats tot aan de oplevering van de fundering. Om adequaat in te kunnen spelen op de vragen die hieruit voort kunnen vloeien kunnen wij inmiddels ook bouw- en landmeten, expertise, heitoezicht, doormeten van palen en trillingsmetingen aanbieden. Voor werken op het water zijn daar o.a. heibaarheidstudies en begeleiding en instrumentatie tijdens de installatie van palen aan toegevoegd.

Bijna 80 procent van ons werk komt van “vaste” opdrachtgevers die zéér regelmatig bij ons aankloppen.  Met velen hebben wij termijncontracten of afspraken over de manier van samenwerken.  Wij zijn er trots op dat gerenommeerde constructie- en architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers en (semi-)overheden ons op deze manier al jaren weten te vinden.  Wij zullen er dan ook alles aan doen om dit vertrouwen niet te beschamen en worden daarbij gesteund door goed, ervaren en gemotiveerd personeel.  Ter illustratie : ca. 60% van het personeel groeit al meer dan 10 jaar met het bedrijf mee, met een verloop en ziekteverzuim van minder dan 2% per jaar !

Tot slot : Eind tachtiger jaren kostte een sondering gemiddeld € 100, dwz. dat wij in 2006 - na correctie voor inflatie - voor een vergelijkbaar “product” uit zouden mogen gaan van € 160 per sondering.  Hoewel de kwaliteit met sprongen vooruit is gegaan, de verantwoordelijkheden zijn toegenomen en de stijging van onze daadwerkelijke lasten de inflatie te boven gaat, is “de markt” echter nog steeds niet bereid meer te betalen dan ca. € 100 per sondering. Ook voor advieswerk staan de prijzen onder druk terwijl de eventuele kosten bij schade en/of vertraging vanwege onoordeelkundige advisering in geen verhouding staan tot de kosten voor een gedegen advies. DESONDANKS gaan WIJ ervan uit DANKZIJ UW STEUN TZT OOK de 20.000e opdracht probleemloos TE halen !!   

  
  Geomet B.V. - Curieweg 19 2408 BZ Alphen a/d Rijn - NL
tel. +31 (0) 172 449822 fax. +31 (0) 172 449823
www.geomet.nl   info@geomet.nl